FİBROMİYALJİ SENDROMUUzm. Dr. Selda Demirkol Oluşturuldu: 2016-12-30 12:46:16
Görüntü Sayısı: 5884

FİBROMİYALJİ SENDROMU

FMS, yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı, kaslarda tendonların yapışma yerlerindeki hassasiyet ve beraberinde yorgunluk, uyku bozukluğu, irritabl kolon sendromu gibi kas-iskelet sistemi dışı klinik semptomları da içeren bir sendromdur. -

FİBROMİYALJİ SENDROMU


Fibromiyaljinin bilinen başka bir ismi var mıdır ?
Bunun dışında psikojenik romatizma, non-artikuler romatizma, muskuler romatizma, yumuşak doku romatizması, miyofibrozitis terimleri de bu sendromun tanımlanmasında sıklıkla kullanılmıştır.
Ne sıklıkla görülmektedir ?
genel toplumda %10-15 arasında değişen oranda görüldüğü belirtilmektedir. Hastalık 14-84 yaşları arasında, en sık da 35-50 yaşlarında görülmektedir. FMS kadınlarda erkeklerden 9-10 kat daha sık görülmektedir.
Bu hastalığın görülmesinde Ailesel ve genetik faktörler etkilimidir ?:
Yapılan genetik çalışmalar ailesel ve genetik faktörlerin varlığını veya en azından risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir.
Bu hastalarda Kas hasarı ve işlev bozuklukları görülmekte midir ?:
Sağlıklı kontrollere göre FMS.lilerin kas güçlerinde %30.luk azalma olduğunu, Bu azalmanın fiziksel inaktiviteye ya da nöroendokrin değişikliklere bağlı olabileceğini belirtmişlerdir.
Fibromyaljinin Psikolojik stres, psikiyatrik hastalıklarla bir ilişkisi var mıdır? :
FMS ile anksiyete ve depresyon saptanmakla birlikte, bunların ağrının bir sonucu mu, yoksa nedeni mi olduğu ayırt edilememiştir.
Fibromyaljinin enfeksiyonlarla bir ilişkisi var mıdır ?
Yapılan çalışmalarda grip ve bazı enfeksiyonların sonrasında fibromyalji bulgularının geliştiği gösterilmiş fakat tam olarak bir enfeksiyon hastalığına bağlı olabileceği gösterilememiştir.
Fibromiyaljinin Uyku bozukluğu ile ilişkisi nasıldır ? :
Uyku bozukluğunun sadece tek bir endojen bozukluğa mı bağlı yoksa anksiyete, depresyon veya FMS.nin gece ağrısına sekonder olarak mı geliştiği, yani uyku bozukluğunun mu FMS.yi yoksa FMS.nin mi uyku bozukluğu oluşturduğu kesin olarak bilinmemektedir.
FMS.de hava durumu ile bir bağlantısı var mıdır ?:
Yapılan çalışmalarda negatif ve pozitif atmosferik iyonların ağrıyı değiştirmek de dahil, psikolojik ve fizyolojik etkileri olduğu görülmüştür. Negatif iyonların nöronların serotonine olan duyarlılığı, pozitif iyonların ise cevabı azalttığı gösterilmiştir. Hava durumundaki değişikliklerin FMS.lilerde (özellikle düşük atmosferik basınç , düşük sıcaklık , yüksek nemlilik oranı), fonksiyonel yetersizliğin daha belirgin hale getirdiğini bildirmişlerdir.
FMS.de presipitan faktörler ve fiziksel travmanın bir etkisi var mıdır ?:
Yaklaşık % 25 hasta şikayetlerinin travma veya cerrahi gibi fiziksel bir hasar sonrasında başladığını bildirmişlerdir.


Fibromiyaljide en sık hangi bulgular görülür ?
FMS.de kronik yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, sabahları yorgun
uyanma, dinlenememe, sabah tutukluğu, yumuşak dokularda subjektif şişkinlik hissi,
parestezi, tremor, aşırı terleme, soğuk ekstremiteler, globus hissi, kronik baş ağrısı (migren),
temporamandibüler eklem ağrısı, dismenore, premenstrüel sendrom, iritabl kolon sendromu,
dizüri (kadın üretal sendromu), fonksiyonel solunum sistemi semptomları, fonksiyonel
kardiyak semptomlar, semptomların hava şartları ile değişmesi, semptomların stres ve
anksiyete ile artması, anksiyete, Raynoud fenomeni, sikka semptomları şeklinde çok farklı
semptomlar vardır.

Fibromiyalji hastalarında ne tarz ağrılar görülür ?
Hastalığın en önemli bulgusu kronik yaygın kas iskelet sistemi ağrısıdır. Ağrının
yaygınlığı, vücüdun hem solunda hem sağında (bir tarafta daha fazla olabilir), hem alt
ekstremide, hem üst ekstremide ağrı olmasını, kronik olması ise 3 aydan daha uzun süredir
devam etmesini ifade eder. Ağrının sık hissedildiği bölgeler; boyun, bel, alt ekstremite, sırt,
dirsek, göğsün ön tarafı, çenedir. Ağrı geniş bir alandadır ve hasta sınırlarını net olarak
çizemez.
Ağrı doktora başvuru sebeplerinin en önemlisidir. Hastalar tarafından genel olarak
yanıcı, kemirici ve sızlayıcı şeklinde ifade edilir. Sıklıkla bir bölgeden ve çoğunlukla da
boyun ve omuzlardan başlar, fakat sonra generalize olur.
Fibromiyaljili hastalarda ne tarz uyku bozukluğu görülmektedir ?:
Hastalar uykularının hafif olduğunu, geceleri sık uyandıklarını ve tekrar uykuya dalmakta zorluk çektiklerini ayrıca sabah da uyanmakta zorlandıklarını ifade ederler. Uyku kalitesinin bozulmasıyla birlikte hastalar yataktan kalkamadıklarını veya dayak yemiş gibi kalktıklarını ifade ederler. Hastalar tipik olarak daima yorgun olduklarını ifade ederler. Bu durum hastaların fiziksel aktivitesini etkiler, günlük işlerini yaparken güçsüzlük ve halsizlik tanımlarlar.
Fibromiyaljili hastalarda ne tarz psikolojik sorunlar görülmektedir ?:
FMS.li hastaların %30- 40 kadarında psikolojik sorunları mevcuttur. Bunlar anksiyete,
stres ve depresyonu içerir.
Fibromyalji ile Huzursuz bacak sendromu (Restless leg sendromu) arasında bir ilişki var mıdır ?:
FMS.lilerin %30.unda görülür. Semptomlar daha çok uyku öncesinde baş gösterir,
baldırda bazan kalça, uyluk ve ayakları da içerecek şekilde tüm alt ekstremitede ağrı ve
halsizlik ile seyreden bir tablodur.
FMS de Laboratuvar incelemeleri ve görüntüleme yöntemleri varmıdır:
FMS.de rutin laboratuvar testleri, serolojik testler, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT),
MRG, sintigrafik yöntemler ve EMG incelemeleri normaldir. Eşlik eden artrit, diskopati veya başka bir hastalık düşünülüyorsa radyografik incelemeler, BT, MRG, rutin labaoratuvar testler yapılmalıdır.
Fibromiyalji tanısı nasıl konur ?
Eksiksiz bir öykü ve fizik muayene ile birlikte bazı yakınmalara dikkat edilmesi ve belirli hassas noktaların muayenesinin yapılması sonucunda çoğunlukla doğru tanı konulabilir.


Fibromiyalji tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Hasta ve doktor açısından FMS tedavisi zor bir hastalıktır. Günümüzde FMS tedavisi,
multidisiplinerdir. Hastalıkta patofizyolojik temeller anlaşılamadığı için tedavi hastalıktan
çok, hastaya yöneliktir. Hasta eğitimi, psikoterapi, kognitif davranış tedavileri, fiziksel tıp
uygulamaları, egzersiz, hidroterapi ve medikal tedavi başlıca tedavi yöntemleridir.
Hastaların çoğunluğu kendilerinin önemli bir hastalığı olduğu, ancak anlaşılamadığı korkusu
içinde veya doktorlar tarafından kötü davranış gördükleri düşüncesi ile olumsuz bir tutum
içinde olabilirler. Anlayışla yaklaşmak ve hastaya destek olmak tedavinin başarısı için şarttır.


Bu yazı Uzm. Dr. Selda Demirkol tarafından yazıldı ve 5884 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...


İlgili Makaleler