ÇALIŞAN KALPTE  BYPASS Doç. Dr. Selami Doğan Oluşturuldu: 2020-07-14 14:45:33
Görüntü Sayısı: 3277

ÇALIŞAN KALPTE BYPASS

“Çalışan kalbe bypass” kalbi durdurmadan ve hastayı kalp-akciğer pompasına bağlamadan gerçekleştirilen bir cerrahi yöntemdir.


ÇALIŞAN KALPTE  BYPASS

İşlem sırasında, koroner bypass ameli­yatı tamamlanana kadar, kalp damarları içinde kan akımının devam etmesini sağlayan yöntemler kullanılarak, kalbin yapısının korunması sağlanabilir.

Çalışan kalbi bypass ameliyatı sırasında, cerrah özel yöntemler kullanarak, sa­dece üzerinde çalışacağı kalp bölgesinin hareketlerini azaltır. Bu sırada kalp, hem vücuda hem de kendisine kan pompala­maya ve yaşam için gerekli fonksiyonu oluşturmaya devam eder. Klasik açık kalp ameliyatlarından sonra; bilinç bozuklukları, davranış değişiklikleri, böbrek yetersizliği, karaciğer enzim­lerinin yükselmesi, mide ve bağırsak hareketlerinin azalması gibi düşük kan basıncına bağlı sorunlar gelişebilir. Böylelikle; kalp- akciğer pompasının kullanıldığı ve geçici olarak kalbin dur­durularak devre dışı bırakıldığı “açık kalp ameliyatlarının” olası riskleri aza indirilir.

Çalışan kalbe bypass için uygun

hasta seçilmeli

• Kalp kasılma fonksiyonları ileri derecede azalmış, kalp-akciğer pom­pasını tolare edemeyecek hastalarda,

• Daha önceden felç veya geçici iske­mik atak (mini-felç) geçirmiş kişilerde,

• İleri derecede böbrek yetersizliği olanlarda,

• Kronik akciğer hastalığı bulunanlarda,

• Tedavi olan veya tedavi edilmiş kansere yakalanmış hastalarda,

• 70 yaş ve üstü hastalarda uygu­landığında pozitif sonuç sağlar.

BİLGİ:

• Kalp fonksiyonlarının daha iyi ko­runmasını sağlar,

• Göğüs kesilerinde enfeksiyon risk­lerinin azalmasını sağlar,

• Ameliyat sonrası halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetleri azaltır,

• Sinirsel-bilinçsel ve davranış bozuk­luklarının, en ağır haliyle felç şeklinde ortaya çıkan beyin hasarı riskiniazaltır.

• Yoğun bakımda kalış ve solunum ci­hazına bağlı kalma süresini azaltır.

• Akciğer, böbrek ve karaciğer yetmez­liklerinin görülme ihtimalini azaltır.

• Kalbin kan ihtiyacını sağlar.

Bypass geçirmiş bir hastanın normal hayata döndüğünde eski hatalarından uzaklaşması gerekmektedir.

Geçirilen zor bir ameliyat sonrası, yapılan işlemin uzun ömürlü olması isteniliyorsa;

• Sigaradan uzak durması,

• Hastada obezite mevcut ise zayıfla­maya gayret göstermesi,

• Yemek alışkanlıklarının değiştirmesi gerekmektedir.

Bu şartlar bir kalp hastası için hayati önem taşır.


Bu yazı Doç. Dr. Selami Doğan tarafından yazıldı ve 3277 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...