Hematoloji

Özel Ümit Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde aşağıda bahsedilen hastalıklarla ilgili gerekli testler yapılmaktadır. Kemoterapi de dahil olmak üzere hematolojik hastalıkların tedavileri yapılmaktadır.

ANEMİLER (KANSIZLIK) : Başta demir eksikliği olmak üzere vitamin B12 eksikliği, folik asit

eksikliği veya vücuttan kan kaybına bağlı anemiler, kemik iliğinden kaynaklanan kansızlıklara
bağlı anemiler, Akdeniz anemisi (Talasemi) gibi kalıtsal kansızlıklara bağlı anemiler.

KANAMA - PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARI : Kol ve bacaklarda morarma, burun kanaması, uzun süren regl kanamaları ile gösteren, trambosit sayısında düşüklük ya da trombosit fonksiyonlarında bozukluk nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar (Trombositopeni, ITP gibi), kanda pıhtılaşma proteinlerinin eksikliğine bağlı hastalıklar (Hemofili, Von Willebrand hastalığı), damarlarda pıhtı oluşumu ile kendini gösteren hastalıklar
(Trombofili, Derin Ven Trombozu, Tromboemboliler)

KANSERLER: Lenf düğümünden kaynaklanan kanserler (Lenfoma), kan kanserleri (Lösemiler) ve kemik iliğinden kaynaklanan kanserler (Multiple Myeloma)

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE İLGİLİ HASTALIKLAR: Sık infeksiyonlarla kendini gösteren kandaki lökositlerin sayıca azalması (Lökopeni) ve lökositlerin fonksiyon bozuklukları ile ilgilenir.

İÇ HASTALIKLARI

İç Hastalıkları (Dahiliye), erişkin hasta grubunun büyük bir çoğunluğunun sağlık problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili ana bölümdür. Genel dahiliye modern tıbbın tüm klinik branşları için temel teşkil etmektedir.
Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler, laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mammografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu, vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.) ve EKG, Ekokardiyografi gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.
İç Hastalıkları bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

İç Hastalıkları Bölümü, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, ateşli hastalıklar, hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, kolesterol ve trigliserid yükseklikleri, sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, vb.), karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, akciğer hastalıkları (kronik bronşit, amfizem, astım vb.), böbrek hastalıkları, kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi, çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı, romatizmal hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarını kapsar.

Genel Dahiliye Bölümünde konulan teşhis doğrultusunda gerektiğinde gerek iç hastalıkları yan dalları-endokrinoloji, gastroentroloji, romatoloji, vb. gerekse kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, tüm cerrahi bölümler, psikiyatri bölümleri ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

Genel Dahiliye hizmeti poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up'ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up'lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırabilmektedir.

İlgili Makaleler

Çağın Sinsi Hastalığı Anemiye Dikkat!

Son yıllarda çok sık duyduğumuz “anemi” hastalığı, halk arasında kansızlık olarak biliniyor ve kan miktarının düşmesi anlamına geliyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda, kadınlarda ve yaşlılarda görülüyor. Aneminin ortaya çıkmasında rol oynayan birçok neden bulunuyor.

11534 Kez izlendi

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Vahap ASLAN

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Vahap ASLAN anemi (kansızlık ) hakkında sizleri bilgilendiriyor.

7293 Kez izlendi

MULTİPLE MYELOMA

Multiple myeloma, kemik iliğinde buluna plazma hücrelerinden köken alan bir kanser türü olup halk arasında “kemik iliği kanseri” olarak adlandırılmaktadır. Kemik iliği dışında kemikler ve yumuşak dokularda da plazma hücrelerinden kaynaklanan ve “plazmositom” adı verilen kanserler oluşmaktadır.

5915 Kez izlendi

ANEMİLER (KANSIZLIK)

Anemi (kansızlık) toplumda sık görülen önemli sağlık sorunlarından biridir. Her yaşta görülebilmekle beraber çocukluk çağında ve doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülür.

6294 Kez izlendi

LENFOMA

Lenfoma, lenfositlerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Lenf düğümlerinin kötü huylu tümörlerine verilen genel bir isimdir. Çok fazla sayıda alt grupları olan lenfomalar Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma olarak iki ana alt gruba ayılırlar.

5028 Kez izlendi

Paylaş

Özel Ümit Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 44 daha

Sabit hat: +90 222 335 0 335
Faks: +90 222 335 0 170
E-posta: bilgi@umithastanesi.com.tr


Hematoloji Alt Expertises