Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün temel uğraşı alanına, akciğerin ve onu çevreleyen yapıların hastalıkları girmektedir. Bu alandaki hastalıkların teşhis ve tedavilerinde teknolojinin son olanakları kullanılarak hastalara hizmet verilmektedir.

Altyapı ve Donanım

 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
 • Spirometre
 • Akım Hacim Eğrileri
 • Altı Dakika Yürüme Testi
 • Arter Kan Gazları Analizi
 • Fiberoptik Bronkoskopi
 • Laboratuvarlar
 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı
 • Bronkoloji Laboratuvarı
 • Uyku Laboratuvarı
 • Ameliyat - İşlem ve Girişimler

 • Torasentez
 • Fiberoptik Bronkoskopi
 • Bilgisayarlı Toraks Tomografisi ve Tomografik Anjiyografi, Manyetik Rezonans Anjiyografi, Toraks Ultrason eşliğinde sıvı örneklemesi ve boşaltımı
 • Akut ve kronik solunum yetmezliğinde non-invaziv mekanik ventilasyon, CPAP; BiPAP tedavileri
 • Polisomnografi
 • Akciğerin sintigrafik değerlendirmeleri
 • Akciğere yönelik MRI uygulamaları
 • Plevra biyopsisi
 • Pulmoner Arter Kateterizayonu

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Astım
 • KOAH
 • Bronşiolit
 • Pnömoniler
 • Akciğer ve Plevra Maligniteleri
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • Pulmoner Tromboemboli
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Solunum Yetmezliği (Nonİnvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon)
 • Uykuda Solunum Bozuklukları
 • Pre-operatif Akciğer Komplikasyonları
 • Post-operatif Akciğer Komplikasyonları
 • Solunum Egzersizi işlemleri

Paylaş

Özel Ümit Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 44 daha

Sabit hat: +90 222 335 0 335
Faks: +90 222 335 0 170
E-posta: bilgi@umithastanesi.com.tr