MİKROELISA yöntemiyle antikor testleri IgG – IgM


MİKROELISA yöntemi ile antikor testleri hastanın kan örnekleri kullanılarak yapılmaktadır.

MİKROELISA yöntemi ile kandaki hem IgM hem de IgG tipi antikor (bağışıklık) oranı ile tespit edilmektedir.

IgG (geç cevap antikoru) antikoru, Covid-19 enfeksiyonunun geç döneminde ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminin virüse karşı yeterli yanıt verdiğini ve koruyucu antikorlar oluşturduğunu gösterir. IgG antikor üretiminin enfeksiyonun 14. günden itibaren başladığını ve kanda kalmaya devam ederek uzun süreli bağışıklık sağladığını göstermektedir.

IgM (erken evre antikoru) antikoru, kişinin Covid-19 virüsü ile yakın zamanda karşılaştığını gösterir. IgM antikorunun genellikle 7. günden itibaren tespit edilebildiği ve 21. günden itibaren kaybolduğu gösterilmiştir.

Antikor testleri kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.

Antikor Ne Kadar Sürede Oluşur?

Covid-19 virüsü vücuda girdikten sonra, genellikle 7-21 günde, IgM antikorlar 14. günde pik yapar.

14 – 35. günler arasında IgG antikorlar ortaya çıkmaktadır.

Antikor Testleri Kimlere Yapılmalıdır?

• Covid-19 hastalığını geçirenlerde bağışıklık gelişip gelişmediğini değerlendirmek,

• Hastalığı klinik belirti göstermeden (asemptomatik) geçirenler için antikor taşıyanları tespit etmek,

• Fabrikalar ve bankalar gibi toplu çalışanlarının taranması amacıyla

• Covid-19 aşı öncesi ve sonrası

Covid - 19 virüsünü geçirmiş veya belirti olmadan atlatmışsanız, COVID-19 ANTİKOR TESTİ ile tek seferde IgG ( antikor mevcut, bağışıklık ) ve IgM (hastalık mevcut) bağışıklık değerlerinizi öğrenebilirsiniz.

MİKROELISA yöntemi ile antikor testleri hastanın kan örnekleri kullanılarak yapılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi; 0 222 335 0 335


MİCROELİSA YÖNTEMİYLE ANTİKOR TESTLERİ ÖZEL ÜMİT’TE

Özel Ümit Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, hastanede uygulanmaya başlanan Microelisa yöntemi ile antikor testleri hakkında bilgi verdi.

Antikor testleri kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yönelik olduğunu belirten Dr. Uluğ, testlerin hastanın kan örnekleri kullanılarak yapıldığını aktardı. Dr. Uluğ, “Bu kan örnekleri, belirli çalışma metodları ile hazırlanarak, Microelisa cihazı ile ortalama 4-6 saatte sonuç verebiliyor. Bu cihazı, Corona enfeksiyonlarında oluşturulan antikorların tespitinde kullanıyoruz ve aşı sonrasında da aşı tuttu mu, vücutta antikor oluştu mu diye merak edenler için bu testi uygulayabiliyoruz” diye konuştu.

COVİD 19 GEÇİREN VE AŞILANANLAR İÇİN

Uygulanan testin 3 amaçla kullanabileceğini aktaran Dr. Uluğ, antikor testlerini kimlerin yaptırabileceğini şöyle sıraladı: “Birincisi; Covid 19 geçiren hastaların kanlarında yeteri kadar antikor oluşup oluşmadığının anlaşılmasında, ikincisi; asemptomatik olarak hiçbir belirti vermeden bu hastalığı ayakta geçirmiş ve Covid geçirdiğini fark edememiş hastalarımız var, bu hastalarda Covid geçirip geçirmediklerini ve antikorların oluşup oluşmadığını görmek açısından kullanılır ve üçüncüsü de aşılama sonrası koruyucu antikorların gelişip gelişmediğini saptamak için bu testten yararlanılabilecek.”

TOPLU ÇALIŞANLARIN TARANMASI İÇİN

“Antikor ne kadar sürede oluşur” sorusunu ise Dr. Mehmet Uluğ, şöyle yanıtladı: “Covid-19 virüsü vücuda girdikten sonra, genellikle 7-21 günde, IgM antikorlar 14. günde pik yapar. 14- 35. günler arasında IgG antikorlar ortaya çıkmaktadır.” Dr. Uluğ, “Covid-19 hastalığını geçirenlerde bağışıklık gelişip gelişmediğini değerlendirmek için, hastalığı klinik belirti göstermeden (asemptomatik) geçirenler çoğunlukta olduğu için antikor taşıyanları tespit etmek için, fabrikalar ve bankalar gibi toplu çalışanlarının taranması amacıyla bu testten yararlanılabilir” ifadelerini kullandı.

GEÇ VE ERKEN EVRE ANTİKORU

“Microelisa yöntemi ile kandaki hem IgM hem de IgG tipi antikor (bağışıklık) oranı ile tespit edilmektedir” diye konuşan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, bunu şöyle açıkladı: “IgG (geç cevap antikoru) antikoru, Covid-19 enfeksiyonunun geç döneminde ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminin virüse karşı yeterli yanıt verdiğini ve koruyucu antikorlar oluşturduğunu gösterir. IgG antikor üretiminin enfeksiyonun 14. günden itibaren başladığını ve kanda kalmaya devam ederek uzun süreli bağışıklık sağladığını göstermektedir. IgM (erken evre antikoru) antikoru, kişinin Covid-19 virüsü ile yakın zamanda karşılaştığını gösterir. IgM antikorunun genellikle 7. günden itibaren tespit edilebildiği ve 21. günden itibaren kaybolduğu gösterilmiştir.”
Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.